PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Grad Novigrad

Grad Novigrad smješten je na sjeverozapadnoj obali istarskog poluotoka, udaljen 25 km od granice sa Slovenijom, a 15-ak kilometara udaljen je od obližnjih gradskih centara - Poreča, Umaga i Buja.
Gradsko područje zauzima površinu od 27 km2, a prostire se od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Područje Grada službeno obuhvaća ukupno pet naselja, i to: Antenal, Bužinija, Dajla, Mareda i Novigrad.
Prema posljednjem popisu stanovništva od 2001. godine područje grada Novigrada ima 4.002 stanovnika, od toga 1.889 muškaraca i 2.113 žena. Ukupan broj zaposlenih tada je bio 1.627, od toga 871 muškarac i 756 žena.

Gospodarstvo

Grad Novigrad je u prošlosti bio prepoznatljiv kao mali ribarski gradić. Šezdesetih godina prošlog stoljeća veći se broj ljudi zapošljavao u tekstilnoj industriji i obližnjem kamenolomu ili je većina njih dnevno migrirala u obližnje gradove koji su tada bili središta industrije, sudstva i školstva. Usporedno s tim razvija se i poljoprivreda - vinogradarstvo i maslinarstvo u manjim poljoprivrednim gospodarstvima.

Ranih sedamdesetih godina započeo je intenzivan razvoj turizma. Izgradnja hotela i apartmana postali su glavno težište, uz želju građana da težak život na zemlji zamjene uslužnom djelatnošću. Tada se stanovništvo zapošljavalo većim djelom u hotelima i restoranima.

Posljednjih godina prošlog stoljeća gospodarstvo grada je kao i sama Republika Hrvatska prolazilo kroz razne tranzicijske promjene - ulazak u tržišno gospodarstvo i prijelaz iz društvenog u privatno vlasništvo.

Najvažnije djelatnosti u Novigradu su danas: hoteljerstvo i turizam, tekstilna industrija (prerađivačka), usluge prijevoza, građevinarstvo, poljoprivreda, ribarstvo i druge uslužne djelatnosti. Kako je turizam najzastupljenija djelatnost, cilj je bio locirati sve prerađivačke djelatnosti i industriju u radnu zonu. Razvoj tih gospodarskih grana stoga se premješta u Radnu zonu Sveti Vidal koja se nalazi na dijelu gradskog teritorija, na državnoj prometnici Buje-Novigrad-Poreč. Program razvoja poduzetništva na području Grada Novigrada stoga je usko vezan uz sam razvoj Radne zone Sveti Vidal, zbog lakše dostupnosti samim poduzećima i distribucije, te dugoročnog smanjivanja gospodarskog prometa kroz grad i mogućnosti kupnje zemljišta.

Uloga institucije u projektu: SURADNIK

Osoba iz institucije zadužena za projekt: