PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Grad Pazin

Grad Pazin kao upravno teritorijalna jedinica nastala je 1993. godine. Smješten je u središtu istarskog poluotoka, i obuhvaća 134,87 km2 površine, od ukupno 532 km2 površine bivše Općine Pazin, od koje je uz Grad nastalo sedam Općina - Lupoglav, Cerovlje, Sveti Petar u Šumi, Motovun, Karojba, Tinjan i Gračišće. Na njegovom području živi 9.227 stanovnika. Grad Pazin sastavljen je od 12 mjesnih odbora: Pazin, Stari Pazin, Beram, Kršikla, Grdoselo, Zabrežani, Heki, Trviž, Lindar, Zarečje, Kašćerga i Zamask.
Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine najveći broj stanovnika na području Grada Pazina ima osnovnoškolsko obrazovanje (31,8 posto). Zatim prema završetku školovanja slijedi trogodišnja srednja škola (26,97 posto), pa četverogodišnja srednja škola (12,26 posto). Slijede osobe sa završenom gimnazijom (7,2 posto), fakultetski obrazovani (6,76 posto), osobe koje su završile od 4 do 7 razreda osnovne škole (5,52 posto), pa osobe s višom školom, prvim stupnjem fakulteta ili stručnim studijem (5,04 posto) te osobe koje su završile do tri razreda osnovne škole (2,91 posto).
Udio starog stanovništva prema popisu iz 2001. godine iznad 65 godina je 13,73 posto, a postotak mladih između 15 i 29 godina je 21,38 posto.

 Edukacije

Grad Pazin je u suradnji s gradskim udrugama proveo razne edukacije mladih a neke od njih su:

> 2006. godina
Edukacija za članove Gradskog vijeća mladih

 Od lipnja do prosinca organizirane su 3 jednodnevne edukativne radionice za članove gradskog vijeća mladih (13 članova) kako bi ih se upoznalo sa njihovom ulogom i pripremilo za daljnji rad. Radionice je provodila udruga GONG a teme su se doticale edukacije o: lokalnoj samoupravi, ulozi i područjima rada gradskog vijeća mladih, timu i timskom radu, upoznavanju mladih s modelima i načinima sudjelovanja građana (izbori, mjesni zborovi, predstavke i pritužbe, pravo na pristup, peticije i sl.), te upoznavanje s različitim temeljnim političkim pojmovima (građanin, ljudska prava, društvo, javnost, tri sektora, država, građansko društvo, civilno društvo, udruge).

> 2008. godina
 Projekt „Mislim globalno – djelujem lokalno“ 

 Od travnja do lipnja udruga GONG je u suradnji s Gradom Pazinom i Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile provela projekt u kojem je sudjelovalo 50 učenika u dobi od 14 do 19 godina. Projekt je usmjeren na promjenu negativnog stava mladih ljudi prema politici tako da im se pruži mogućnost za preuzimanje odgovornosti i proračuna kako bi mogli provesti planirane mjere na lokalnoj razini.

Uloga institucije u projektu: SURADNIK

Osoba iz institucije zadužena za projekt: