PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Grad Poreč

Grad Poreč zbog svog izvanrednog geografskog položaja te prirodnih i kulturnih ljepota, danas je jedan od najjačih turističkih centara u Hrvatskoj, koji  broji 19.920 stanovnika.

Gospodarstvo
Poreč je gospodarsko središte područja u kojem svoju djelatnost obavljaju 2075 poslovnih subjekata - 1300 registriranih obrtnika i 775 pravnih osoba. Nezaposlenost u Gradu Poreču je daleko ispod državnog prosjeka od 16,80%, i iznosi 6,08% sa sezonskim učincima te 9,60%, bez sezonskih učinaka, uz evidentan trend pada.
Mali i srednji poduzetnici i obrtnici u gradu Poreču, njih 2 026 ostvarilo je u 2006. godini ukupno 4.127.893.354 kn ukupnog prihoda ili 83% u ukupnoj strukturi prihoda gospodarstva, a 14% više prihoda u odnosu na 2005. godinu.
U gradu Poreču ima cca 8 000 zaposlenih djelatnika, a od toga 66% ili 5.288 kod pravnih osoba, a cca 2.712 zaposlenih djelatnika kod obrtnika.

Osnovna gospodarska grana je turizam, s kojim pozitivno koreliraju trgovina, graditeljstvo  i poljoprivreda. Potencijale za budući održivi razvoj, Grad Poreč vidi u tri točke:
•  produženju trajanja turističke sezone kroz uspješan menadžment turističke destinacije;
•  balansiranju odnosa uslužnih i proizvodnih djelatnosti, poticanja izvoza, što rezultira smanjenom ovisnošću gospodarstva o jednoj grani-turizmu;
•  ulaganju u infrastrukturu i aktivnosti očuvanja okoliša, koji je jedan od ključnih atrakcija ovog područja.
Grad Poreč bilježi konstantan trend povećanja poduzetničkih aktivnosti s izrazitim naglaskom na malom i srednjeg poduzetništvu što se reflektira kroz godišnja povećanja ukupnih prihoda i zapošljavanja te postaje sve važniji segment u ukupnom gospodarstvu grada Poreča.

Uloga institucije u projektu: PARTNER

Osoba iz institucije zadužena za projekt: