PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Pulski centar za poduzetništvo

Pravni i administrativni kontekst

Naziv:      Pulski centar za poduzetništvo – PCP
Adresa:    Mletačka 12, 52100 Pula
Telefon:   052/ 522-117
Fax:         052/ 522- 119
E-mail:    pulski.centar.za.poduzetnistvo(at)pu.t-com.hr
MB:         1457802
      Rn: 2500009-1101241564 otvoren kod Hypo Alpe Adria- Bank d.d.
      Pravni oblik: Udruga pravnih subjekata
      Datum osnivanja: 19.12.1998. godine
      Datum upisa u registar udruga: 12.02.1999. godine
      Registarski broj udruge: 18000750
      Predsjednica udruge: Vera Radolović dipl.oec.
  
     Osnivači i članovi:
Osnivači: Grad Pula, Istarska Županija, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Grad Vodnjan, Pula Herculanea d.o.o., Luka Pula d.o.o., Plinara d.o.o., Tržnica d.o.o., Pulapromet d.o.o., Uljanik Z.P. d.o.o.
Članovi: Vodovod d.o.o., Pulaparking d.o.o., Monte Giro d.o.o., Castrum d.o.o.

Ciljevi PCP-a su:
• kao temelj gospodarskog razvitka, stvoriti uvjete i okolnosti za održivi razvitak i unapređenje gospodarske aktivnosti putem suradnje s malim i srednjim poduzetnicima, te obrtnicima Grada Pule i okolice,
• pridonijeti stvaranju funkcionalne mreže poduzetnika, financijskih institucija, lokalnih i državnih vlasti okupljenih na zadaći unaprjeđenja i razvitka malog i srednjeg gospodarstva,
• osigurati malim i srednjim gospodarstvenicima stručnu, organizacijsku i financijsku potporu
• promicati stvaranje strukovnih udruga i zadruga kao djelotvornih oblika organiziranja malih i srednjih poduzetnika

Djelatnosti  PCP-a kojima se ostvaruju postavljeni ciljevi su:
• okupljanje stručnjaka i poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad na razvitku malog i srednjeg gospodarstva
• aktivna komunikacija sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave
• sustavna analiza gospodarskog stanja i gospodarskih kretanja kao preduvjet za izradu općih i posebnih programskih i planskih dokumenata
• osmišljavanje i izrada općih i posebnih programskih i planskih dokumenata potrebnih za razvitak malog gospodarstva
• informiranje, edukacija i savjetovanje poduzetnika
• okupljanje i povezivanje postojećih i potencijalnih malih gospodarstvenika srodnih djelatnosti
• ispitivanje i obrada tržišta
• organizacija savjetovanja, tribina, okruglih stolova na temu poticanja poduzetništva
• razvoj poduzetničke infrastrukture (poslovni parkovi, poduzetničke zone, inkubatori,...)
• formiranje mreže konzultanata za pomoć pri izradi poslovnih planova
• izdavanje priručnika, brošura, letaka i sl. s ciljem informiranja poduzetnika i razvoja poduzetničke klime
• suorganiziranje sajmova i drugih događaja vezanih uz promociju i razvoj poduzetništva
 Edukacije – iskustva:
1999.- John Richards- " Train the trainers"- 12 polaznika
2000.- " Kako izlogom privući kupca"- 40 trgovaca i djelatnika
2001.- Barbara Vareško- Pavlović- " Poticanje ženskog poduzetništva u Istri"-20 poduzetnica
2001.- Branko Curić, Lorena Brgić- "Sad je ura!"- 80 potencijalnih i postojećih poduzetnika sa područja Istarske županije.
2001.- Barbara Vareško-Pavlović- " Poduzetništvo u Istarskoj županiji i Gradu Puli"- maturanti srednje ekonomske škole
2003. - " Obrtništvo u turizmu"- okrugli stol
2003. - " Razvoj malog i srednjeg poduzetništva"- kreativna radionica- pročelnici Grada Pule.
2004.- Dubravko Bistrić, Barbara Batelić, Dean Sinković,  Eros Sorić, Roland   Cinkopan- " Izobrazba poduzetnika za 2003. godinu"- 21 polaznik
2007.- Nataša Vrsaljko- " Komunikacija i motivacija", " Neverbalna komunikacija" - 14 polaznika
2007.- Snežana Klarić- " Uvod u poslovanje u RH", " Porezni sustav u RH"- 15 polaznika
2008.- Implementacija projekta "Re.Cen.T"

Uloga institucije u projektu: PARTNER

Osoba iz institucije zadužena za projekt: