PretraživanjeRe.Cen.T. zona

ECDL edukacije

Dana 25. veljače 2008. započela je ECDL edukacija za 20 odabranih polaznica starijih od 40 godina. Navedena edukacija će im omogućiti dobivanje ECDL (European Computer Driving Licence) diplome koja je važeća na području čitave Europe te kao priznati certifikat jamči poslodavcima poznavanje rada na računalu. Kako je ovim ženama nesnalaženje u radu s kompjuterima glavna prepreka ka uspješnom zapošljavanju, u okviru projekta im je omogućena besplatna edukacija i dobivanje certifikata.

Edukacija u trajanju 120 sati trebala bi završiti  30. travnja 2008.. Polaznice su podijeljene u dvije grupe, treninzi se održavaju dva puta tjedno, a provode ih certificirani ECDL treneri iz pulske tvrtke Mellinia. 

Na osnovu potpisanog ugovora o suradnji, pri provođenju navedene aktivnosti projekta, Zavod za zapošljavanje omogućio je polaznicama edukacije dobivanje naknade za vrijeme trajanja edukacija te podmirenje putnih troškova.