PretraživanjeRe.Cen.T. zona

U Poreču i Rovinju održane edukacije na temu poduzetništva

U sklopu provedbe projekta proteklog je  četvrtka, 10.04.2008. u Rovinju održana peta u nizu edukacija na temu poduzetništva. Edukaciji u Rovinju  prisustvovala je 71 osoba, a polaznike je educirala Nada Nenadić, koja je pvotno educirana putem aktivnosti treninga trenera, održanom u veljači 2008. Danas je ista edukacija održana u Poreču, kojoj su prisustvovala 64 polaznika. Edukaciju je vodila Ana Rickijević, predstavnica Grada Poreča. Do konca travnja slijede edukacije u Bujama i Puli.