PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Edukacije u okviru projekta
Edukacija Labin, 02. travanj 2008.

Početkom proteklog tjedna započela je provedba edukacija namijenjenih ciljnim skupinama nezaposlenih osoba.
Prvoj edukaciji održanoj u Pazinu 1. travnja 2008.  prisustvovalo je 57 osoba, drugoj održanoj u Labinu, 2. travnja 2008. 48 osoba, dok su trećoj, održanoj u Bujama 4. travnja 2008., prisustvovale 23 osobe. Edukacije su vodili novoeducirani treneri: Nermin Hodžić u Pazinu, Dragana Zrnić u Labinu te Andrea Debeljuh u Bujama.
U toku tekućeg tjedna, u suradnji s partnerima i suradnicima, IDA nastavlja s provedbom edukacija u preostalim istarskim gradovima. Danas je tako održana edukacija u Buzetu za 26 polaznika, koju je vodila trenerica Ana Pernić, a slijede edukacije u Rovinju, Poreču, Bujama i Puli.
Prezentaciju su u okviru edukacije održali  dakle prethodno educirani treneri, a polaznici su imali prilike upoznati se s osnovnim informacijama o pravnim osnovama poduzetništva, poslovnom planu, računovodstvu te institucionalnom sustavu poduzetničke podrške. Cilj je navedenih edukacija potaknuti nezaposlene da razmisle o samozapošljavanju te upoznavanje s poduzetničkom kulturom. Svaka od edukacija zaključena je završnom raspravom na predstavljenu temu te je na taj način povećana razina informiranosti izabranih ciljnih skupina projekta.