PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Konferencija za medije u povodu službenog početka projekta Re.Cen.T.

Potpisivanjem ugovora o financiranju s Europskom Komisijom, 27. studenog 2007. u Zagrebu, službeno je započela implementacija projekta Regional Centres for Trainings - Re.Cen.T.

Projekt će biti financiran iz sredstava programa PHARE 2005- Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti društveno isključenje. Re.Cen.T. je usmjeren na promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva na tržištu rada. Naime, specifičan je cilj projekta kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou, koje će provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj regiji.
U tijeku izrade Regionalnog operativnog programa Istarske županije, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom u Puli, detaljno je obrađen problem nezaposlenosti. Najvažnije razvojne potrebe istaknute u ROP-u jesu: poboljšanje kvalitete znanja nezaposlenih, dodatne edukacije za usavršavanje posebnih vještina (upravljačke i kompjuterske vještine, timski rad), zapošljavanje žena.
Aktivnosti projekta Re.Cen.T. usklađene su s ROP-om te ciljevima sljedećih strateških dokumenata: Nacionalnog plana zapošljavanja RH 2005-2008, Strategije i akcijskog plana obrazovanja odraslih RH, Nacionalnog vijeća za konkurentnost RH te Lisabonskom Agendom.
Dvije skupine koje čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih u Istri mladi su do 24 godine te žene starije od 40 godina. Edukacije u navedenom projektu namijenjene su upravo njima. Mladi, u pravilu, imaju potrebno znanje, ali nemaju radno iskustvo. Većini žena starijih od 40 godina kao prepreka u zapošljavanju nameće se pak nedostatak kompjuterskih vještina. Zajedničko im je da su obje navedene grupe nezaposlenih potencijalno uspješni budući poduzetnici.
Predviđeno je da će najmanje 520 nezaposlenih osoba pohađati edukacije organizirane u okviru projekta.

Aktivnosti projekta:

  1. Edukacija 15 trenera s područja Istarske regije koji će educirati nezaposlene. Cilj aktivnosti je stvoriti mrežu potpore nezaposlenim osobama i započeti s provedbom treninga u svakom Istarskom gradu.

  2. Edukacija nezaposlenih podijeljena u dva dijela:

    • Osposobljavanje nezaposlenih za samozapošljavanje: edukacije za najmanje 500 nezaposlenih, minimalno 50 iz svakog od 10 istarskih  gradova. Edukacije će biti održane u gradovima u kojima žive nezaposleni kako bi im stručna pomoć bila približena te omogućen pristup informacijama i znanju svima onima kojima je to potrebno bez dodatnih (primjerice putnih) troškova.
    • ECDL edukacija za 20 žena starijih od 40 godina: s obzirom na činjenicu da je nedostatak kompjuterskih  vještina istaknut kao glavna prepreka u zapošljavanju ove grupe nezaposlenih, pristupili smo organizaciji licenciranih ECDL (European Computer Driving Licence) treninga koje će pohađati skupina od 20 žena izabranih od stručnjaka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. ECDL certifikat izdaje se polazniku koji prođe edukaciju i položi ispit po međunarodno utvrđenim standardima, što pak poslodavcu jamči kompjutersku pismenost polaznika.
  3. Uspostava info centara za nezaposlene koji trebaju profesionalnu pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju (ulazak u poduzetničku aktivnost) u svakom gradu u Županiji.

  4. Kreiranje web portala kao efikasnog informacijskog i komunikacijskog alata kojim će se pratiti aktivnosti u tijeku provedbe projekta, ali i ostale informacije o dostupnim edukacijama tijekom i nakon završetka projekta.

  5. Organizacija konferencije nazvane "Dan karijera“. Pri kraju provedbe projekta bit će organizirana  konferencija kojoj će prisustvovati svi dionici tržišta rada, a ujedno će to biti prilika za susret nezaposlenih i potencijalnih poslodavaca. Prezentirat će se provedene edukativne aktivnosti i rezultati projekta te ukazati na rad info centara za nezaposlene.

  6. Izrada promotivnog DVD-a o svim provedenim aktivnostima i iskustvima partnera, suradnika i krajnjih korisnika. Svrha je filma prikazati u realnom svjetlu sve aktivnosti i procedure koje se provode pri implementaciji projekta financiranog od strane Europske Komisije te na taj način omogućiti široj zajednici usvajanje metodologije provedbe projekta i potaknuti članove javnog i privatnog sektora da se aktivno uključe u nastojanje da što bolje iskoristimo sredstva iz Hrvatskoj dostupnih programa.