PretraživanjeRe.Cen.T. zona

26.04.2010. u 12:50

Radionica na temu "Javno-privatno partnerstvo"

U organizaciji Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" Pula, Pulskog centra za poduzetništvo i IDA-e, 28. travnja 2010. bit će održana radionica na temu Javno-privatno partnerstvo.

Radionica upoznaje polaznike s poimanjem javno-privatnog partnerstva, njegovom potrebom i ulogom, aktualnostima, oblicima JPP, rizicima, metodama evaluacije, pregovaranjem, ugovaranjem, razmatranjem indirektnih učinaka, primjerima JPP i stečenim iskustvima, europskom regulativom, prilikama i ograničenjima pri realizaciji javnih ciljeva kroz JPP.

Namijenjena je svim zainteresiranim sudionicima u javnom i privatnom sektoru za ovu vrstu dugoročnog ugovornog partnerskog odnosa koji može obuhvaćati financiranje, projektiranje, gradnju, upravljanje i/ili održavanje infrastrukture i/ili pružanje usluga od strane privatnog sektora, a koje tradicionalno nabavlja i pruža javni sektor.

Predavač je prof.dr.sc. Peter Friedrich, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Economics, Chair of Public and International Economy.

Radionica će biti održana u novoj zgradi Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1 u trajanju od 12.30-15.30h, na engleskom jeziku.

Radionica je besplatna