PretraživanjeRe.Cen.T. zona

O Projektu

Projekt Re.Cen.T. - Regional Centres for Trainings (službeno ime projekta: Training and Contact Points in Istria) odobren je za financiranje iz sredstava programa PHARE 2005 - Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti društveno isključenje.

Implementacija projekta započela je 27. studenog 2007. i trajala je do 27. studenog 2008.

Vodeći partner u projektu: Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. Ostali partneri  bili su: Istarska županija, ZUM- Udruga mladih, Pulski centar za poduzetništvo, Grad Poreč i Grad Rovinj. Suradnici projekta bili su: HZZ, Područna služba Pula i gradovi Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Umag i Vodnjan.

Ukupna vrijednost projekta je 88.230,10 €, od čega je EK sufinancirala 88% odnosno 77.642,49 €.

Opći cilj projekta: promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem  bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva  na tržištu rada.

Specifični cilj projekta: kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou koje će provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj županiji.

Ciljne grupe projekta: dvije skupine koje čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih u Istri: mladi do 24 godine i žene preko 40 godina starosti. Predviđeno je  bilo da će ukupno 520 nezaposlenih osoba proći edukacije organizirane u projektu.

Aktivnosti projekta:

1. Edukacija trenera

Edukacija 15 trenera s područja Istarske županije (predstavnici jedinica lokalne samouprave i javnih institucija) koji će educirati nezaposlene.


Provedba: petodnevne edukacije su održane u razdoblju 25.-29.02.2008.  

2. Edukacija nezaposlenih

Edukacija nezaposlenih podijeljena u dva dijela:

A)  Osposobljavanje nezaposlenih za samozapošljavanje - ciljna skupina 300 mladih (15-24 godina starosti) i 200 žena iznad 40 godina starosti.

Ovaj dio aktivnosti odvijao se na način da su novoeducirani treneri održavali edukaciju pod nazivom „Uvod u poduzetništvo“ u svojim gradovima.

Navedena edukacija obuhvaćala je sljedeće teme:

  • pravni okvir osnivanja tvrtke- korak po korak kako osnovati tvrtku i gdje što predati, kome se obratiti za pomoć;
  • osnove poslovnog planiranja
  • osnove računovodstva u smjeru što sve novi poduzetnik/poduzetnica mora znati da bi uspješno pratio/pratila svog računovođu
  • institucionalni okvir podrške novoosnovanim tvrtkama

Provedba: Provedba edukacija započela je 01. travnja 2008. te je u okviru projekta održano 16 edukacija u svim istarskim gradovima za ukupno 665 polaznika. U edukacije su uključeni i učenici završnih razreda istarskih srednjih škola  na koje se željelo djelovati informativno, budući da se uskoro susreću s tržištem rada i predstavljaju potencijalno uspješne buduće poduzetnike.


B)  ECDL (European Computer Driving Licence) - edukacija za 20 žena starijih od 40 godina

Ciljnu skupinu na koju je bila usmjerena edukacija sačinjavalo je 20 nezaposlenih žena starijih od 40 godina. Navedena je aktivnost uvrštena u projekt, jer je ustanovljeno da upravo toj društvenoj skupini nesnalaženje na računalu predstavlja ozbiljnu prepreku ka uspješnom zapošljavanju. Edukacija u trajanju od ukupno 120 sati omogućila je polaznicama besplatno dobivanje ECDL certifikata priznatog u cijeloj Europi, koji im je svečano uručen na konferenciji za medije 26. svibnja 2008. u prostorima IDA-e.  Posjedovanje navedenog certifikata znatno će im olakšati položaj na tržištu rada, budući da jedan takav dokument jamči poslodavcima  dobro poznavanje rada na računalu.

U funkciji suradnika na projektu, a na osnovu potpisanog ugovora o suradnji, za odabir polaznica, omogućavanje dobivanja naknade za vrijeme trajanja edukacije i podmirenje putnih troškova tijekom njihova trajanja, bio je zadužen Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Pula.

Provedba: Ova se aktivnost odvijala od 25.02. - 05.05.2008.

3. Uspostava info centara

Uspostava info centara za nezaposlene koji trebaju profesionalnu pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju (ulazak u poduzetničku aktivnost) u svakom gradu u županiji.

Provedba: Info centri su uspostavljeni  sredinom mjeseca srpnja 2008. i bili su službeno aktivni do kraja projekta (27.11.2008.). Svaki od trenera u istarskim gradovima djelovao je kao info točka za nezaposlene i na raspolaganju je  bio za bilo kakve informacije vezane uz poduzetništvo.
Kontakt osobe u info centrima bit će na raspolaganju za informacije nezaposlenima u svim istarskim gradovima i nakon završetka projekta. Podatke o kontakt osobama možete pronaći ovdje

                                         

4. Organizacija završne konferencije

Organizacija završne konferencije projekta nazvane „Dan karijera“ - susret nezaposlenih s poslodavcima i predstavljanje rezultata uspješne provedbe projekta.

Provedba: Ova je aktivnost provedena 13. studenog 2008.

5. Promidžbene aktivnosti 

Prezentacija projekta putem medija (TV emisije, konferencije za tisak),  izrada  letaka, brošura, materijala vezanih uz edukacije te izrada DVD-a s filmom koji sadrži zapis o svim provedenim aktivnostima i iskustvima korisnika.

Provedba: Sve aktivnosti projekta su bile medijski popraćene te isto tako izrađen promotivni DVD na kojem su se našli prilozi snimljeni tijekom održavanja različitih aktivnosti. Navedeni DVD premijerno je prikazan na završnoj konferenciji.

5. Web portal projekta

Kreiranje web portala projekta kao efikasnog informacijskog i komunikacijskog alata