PretraživanjeRe.Cen.T. zona

U početnoj fazi (27.11.2007.-27.11.2008.) ovaj je projekt sufinancirala Europska unija u okviru programa Phare 2005: Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti socijalna isključenost

Najave i novosti

16.02.2011.

Poziv na seminar "Upravljanje kvalitetom kao potpora mendžmentu malih i srednjih poduzeća"

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli,  Istarskom županijom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva organizira seminar pod nazivom "Upravljanje kvalitetom kao...

27.01.2011.

Seminar "Excel - II. stupanj"

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., u suradnji s Pulskim centrom za poduzetništvo, Istarskom županijom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva organizira seminar na temu "EXCEL – II. stupanj".

Seminar će...

14.12.2010.

Održan seminar na temu "Izrada i analiza investicijskog projekta"

U organizaciji Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., Istarske županije te Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održan je 13. prosinca 2010. godine u prostorima IDA-e seminar na temu "Izrada i analiza...

10.11.2010.

Radionica na temu "Motivacija i samomotivacija"

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva organizira radionicu na temu  "Motivacija i samomotivacija".

Radionica će biti održana u četvrtak,...

28.10.2010.

Poziv na dvodnevni EBC*L seminar u organizaciji IDA-e i partnera

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva organizira dvodnevni seminar na temu "European Business Competence License (EBC*L) – Stupanj A". Seminar...

Projekt Re.Cen.T.

Projekt Re.Cen.T. - Regional Centres for Trainings (službeno ime projekta: Training and Contact Points in Istria) odobren je za financiranje iz sredstava programa PHARE 2005 - Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti društveno isključenje. Implementacija projekta započela je 27. studenog 2007. i trajala je do 27. studenog 2008.

Vodeći partner u projektu bio je: Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. Ostali partneri bili su: Istarska županija, ZUM- Udruga mladih, Pulski centar za poduzetništvo, Grad Poreč i Grad Rovinj. Suradnici projekta bili su: HZZ, Područna služba Pula i gradovi Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Umag i Vodnjan.

Ukupna vrijednost projekta je 88.230,10 €, od čega je EK sufinancirala 88% odnosno 77.642,49 €.

Opći cilj projekta: promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem  bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva  na tržištu rada. Specifični cilj projekta: kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou koje će provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj županiji.

Opširnije o projektu